Řád půjčovny

Pravidla a řád půjčovny.

 

Řád půjčovny zimního a letního sportovního vybavení, včetně Test centra lyží a kol.

 1. Zákazník používá sportovní výstroj (lyže, snowboard, lyžařské běžecké snowboardové boty, hole, kola a příslušenství), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.
 2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je složení jistiny (vratné zálohy pouze zda chce zákazník půjčit na sezónu). Jistina může být složena pouze v hotovosti. Veškeré vybavení si lze zapůjčit pouze po předložení dokladu totožnosti. (pokud budete chít půjčit zboží do 10dnů stačí pouze Váš doklad)
 3. Půjčovné je splatné v den zapůjčení (v případě rezervace v den rezervace).
 4. Při překročení smluvené doby se zákazník zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou výzbroj za každý započatý den prodlení, od dne smluveného vrácení výzbroje.
 5. V případě, že zákazník nevrátí půjčenou sportovní výzbroj, je pronajimatel oprávněn použít jistiny („vratná záloha") k úhradě těchto dalších dnů. Zákazník je poté povinnem uhradit všechny dny vypůjčení dle ceníku půjčovny.
 6. Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného (dle domluvy)
 7. Veškerá půjčená sportovní výzbroj je v ceně půjčovného pojištěna proti poškození nebo zničení.
 8. Při ztrátě nebo odcizení převzaté sportovní výzbroje uhradí zákazník její cenu ve výši uvedené na jím podepsané nájemní smlouvě, pod položkou „vratná záloha".
 9. Výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.
 10. V případě zájmu je možné si lyžařskou výzbroj při osobní návštěvě rezervovat. V okamžiku rezervace je uzavřena nájemní smlouva a zákazník uhradí celou výši půjčovného až po vrácení. Vratnou zálohu platí zákazník v den vypůjčení. Zrušení rezervace je možné nejlépe osobně či zavoláním.
 11. Pokud jedete na dobu menší než 5 dní, budeme Vám ůčtovat pouze dny strávené lyžováním na vypůjčené výbavě, dny strávené cestou dostanete gratis.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
 13. Pokud půjčené zboží zákazník nedosene či rozbije, platí náhradu škody dle domluvy na obchodě.

ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ CENÍK PŮJČOVNY ZIMNÍHO VYBAVENÍ a ZDE KOMPLETNÍ CENÍK PŮJČOVNY KOL.