Ultrazvukové čištění

Jak ultrazvukové čištění funguje? Vše se dozvíš v tomto článku.

Klasické čištění komponentů jízdního kola, se vykonává velmi pracně, a při silném znečištění také málo efektivně. Pokud má být výsledek opravdu špičkový, musí se tyto komponenty čistit ultrazvukovou čističkou.

 

Klasické čištění komponentů jízdního kola, se vykonává velmi pracně, a při silném znečištění také málo efektivně. Pokud má být výsledek opravdu špičkový, musí se tyto komponenty čistit ultrazvukovou čističkou.

Při klasickém ručním čištění, není prakticky možné čištění otvorů v malých prostorech, slepých otvorů, tvarově složitých předmětů, článků řetězu apod...

Čištění pomocí ultrazvuku má celou řadu výhod. Kvalita čištění je při správně zvoleném čistícím médiu vynikající. Pro ultrazvuk neexistují nepřístupná místa, stejně dobře vyčistí tvarově složitý předmět i slepý otvor. Díky zákonitostem šíření ultrazvuku v kapalinách je možné čistit předměty jinými technologiemi čistitelné jen velice obtížně, případně vůbec. Čistící proces je možno kombinovat i s odmašťováním, případně s dezinfekcí.

Jak ultrazvukové čištění funguje?

Ultrazvuková čistička je nádoba s kapalinou, do které se vloží jednotlivé komponenty jízdního kola. Ultrazvukový měnič, napájený z generátoru transformuje vysokofrekvenční energii na akusticko mechanické kmity. Absorbční látky - tedy čistící medium a čištěné díly v důsledku předmětné absorbce způsobují změnu ultrazvukové energie na tepelnou. Vlivem změny teplot mezi čištěným předmětem a nečistotou dochází v místě jejich styku k částečnému oddělení, a tak se dostává čistící medium mezi stykové místa čištěného předmětu a nečistoty. Díky akustickomechanickým vlnám v čistícím médiu, dojde k dokonalému oddělení nečistoty od čištěního povrchu.

Dokonalost je náš cíl!

Abychom celý proces čištění ještě zdokonalili, používáme speciální čistící a odmašťovací kapalinu, která zajistí naprosto dokonalý výsledek čištění a odmaštění. Jednotlivé komponenty vypadají téměř jako nové - tedy až na oděrky a škrábance, které již na komponentech byli - typicky třeba odřený lak na převodníku od toho, jak po něm přeskakuje řetěz.

 

V případě, že se jedná o starší komponenty, které mají místy již zašlý a narušený lak, může dojít k odstranění tohoto zašlého a narušeného laku.

 

rezervace: 608 083 153