Reklamační řád

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje, ale od roku 2023 na některé pouze 12 měsíců.

  1. Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24, ale i 12 měsíců ode dne prodeje (odeslání). 
  2. Pokud výrobce stanovil pro zboží prodlouženou záruční dobu, je ke zboží přiložen záruční list, kde je toto uvedeno.
  3. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistit případné zjevné vady.
  4. V případě, že se při používání zboží projeví skrytá vada, je kupující povinen uplatnit záruku na zboží dodané prodávajícím bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
  5. Spolu s reklamovaným zboží je nutné předložit doklad o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
  6. Reklamované zboží zašle kupující spolu s popisem vady a dokladem o zakoupení poštou na adresu v místě sídla prodávajícího: KUBASPORT, Evropská 800, Praha 6, 160 00